ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ● ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ●  ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

 
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
 
 
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟ ΣτΕ.
 

25-1-2013

Την περασμένη Τρίτη η Τράπεζα Πειραιώς, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της κατέθεσε στο Συμβούλιο Επικρατείας «Παρέμβαση», κατά των αιτούντων την ακύρωση πράξεων της Τ.Ε. και του ΥΠΟΙΚ, (δηλαδή του ΣΕΑΤΕ και των μελών του Προεδρείου του…), υπερασπιζόμενη τη διατήρηση της ισχύος τους και προβάλλοντας σειρά νομικών και οικονομικών επιχειρημάτων, υπέρ της νομιμότητάς του και την αναγκαιότητάς τους.

Στο πολυσέλιδο δικόγραφό της η Τράπεζα Πειραιώς προσπαθεί να πείσει το  Ανώτατο Δικαστήριο, πως τυχόν ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων, πέρα από τα υπόλοιπα προβλήματα, που θα δημιουργήσει στις τράπεζες και το συναλλασσόμενο κοινό, θα έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις και στους προσφεύγοντες, (κατ΄ επέκταση, βέβαια, σ΄ όλους τους εργαζόμενους της ΑΤΕ…).

Όπως επί λέξει αναφέρεται στην «παρέμβαση» της Πειραιώς «…εάν ευδοκιμήσει η αίτηση ακυρώσεως και ανακληθεί η πράξη με την οποία η ΑΤΕ τέθηκε σε εκκαθάριση, αυτή θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση της αφερεγγυότητας, ελλείψει των απαιτούμενων κεφαλαίων και θα πρέπει να τεθεί πάλι υπό εκκαθάριση…

Περαιτέρω οι λυθείσες συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό της δεν θα αναβιώσουν. Εάν, δε, ακυρωθεί και η πράξη μεταβίβασης από τον εκκαθαριστή της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς, (προσβαλλόμενες πράξεις υπό 2 έως 4), τότε θα δημιουργηθούν συνθήκες οικονομικές, που θα καθιστούσαν με μεγάλη πιθανότητα, αντικειμενικά ανέφικτη τη συνέχιση της εργασιακής συμβάσεως μεταξύ των μελών του πρώτου, (σ.σ. ΣΕΑΤΕ), και των λοιπών αιτούντων και της Τράπεζας Πειραιώς και θα καθιστούσαν, οικονομοτεχνικά, επιβεβλημένη τη λύσης της. Ενώ, τέλος, η ακύρωση της 5ης προσβαλλόμενης πράξης, πάλι θα αποστερούσε όλα τα μέλη του 1ου αιτούντος και τα λοιπά φυσικά πρόσωπα από το δικαίωμα αποζημιώσεως…

Το έννομο λοιπόν συμφέρον τους δυσχερώς μπορεί να θεμελιωθεί, γι  αυτό άλλωστε τόσο ασαφώς εκτίθεται στην αίτηση ακυρώσεως…».

Μπορεί το παραπάνω να είναι ένα μικρό απόσπασμα από το δικόγραφο της Πειραιώς, αλλά είναι ενδεικτικό της κεντρικής ιδέας, που διαπερνά την «Παρέμβασή» της και που δεν είναι άλλη από την απόπειρα να καταδείξει, αφ΄ ενός, μεν, πως οι προσφεύγοντες, (Σύλλογος και Προεδρείο), δεν έχουν, τάχα, έννομο συμφέρον, για την ακύρωση του Deal και αφ΄ ετέρου, πως με την προσφυγή τους προσπαθούν να υπονομεύουν τα ...συμφέροντά τους και να βρεθούν, εφ΄ όσον ευδοκιμήσει η αίτησή τους, σε ...χειρότερη θέση από τη σημερινή ! Δηλαδή, οι συντάκτες της "παρέμβασης" της Πειραιώς, αντιμετωπίζουν και εμφανίζουν τους προσφεύγοντες, περίπου, ως ...τρελούς και ...μαζοχιστές !

Κατ΄ επέκταση αυτής της λογικής, φέρονται ως ...μαζοχιστές και όλοι οι εργαζόμενοι, που με τον αγώνα τους αμφισβήτησαν και πολέμησαν το "deal" και με τις αποφάσεις τους, σε αλλεπάλληλες Συνελεύσεις, έδωσαν, κατηγορηματική, εντολή στο Σύλλογο να προσβάλλει και ενώπιον της Δικαιοσύνης τη διάλυση της ΑΤΕ, 

Αν μη τι άλλο, η διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο προβλέπεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και η πλευρά των εργαζομένων, δια των νομικών εκπροσώπων της, θα έχει τη δυνατότητα ν΄ απαντήσει σ΄ ένα προς ένα, τα επιχειρήματα της παρεμβαίνουσας, στη βάση της ολοκληρωμένης θέσης και άποψης που υποστηρίζει και η οποία, σημειωτέον, το πρώτο που αμφισβητεί και ζητάει, είναι η ακύρωσης της πράξης που έκρινε την ΑΤΕ «μη βιώσιμη» και της αφαίρεσε την άδεια λειτουργίας. !...

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ