ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ● ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ●  ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

 
 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
 
 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2234 ΑΘΗΝΑ 04/04/2013
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α.Τ.Π.Ε.Α.Τ.Ε.
 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Ταμείου συγκαλεί, έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του, για το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 και ώρα 10:30 στην αίθουσα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Ε.T.A.Π.), Αμερικής 10, 3ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Συζήτηση – Απόφαση σχετικά με τις εξελίξεις και την πορεία του Ταμείου.

2. Τροποποίηση του Καταστατικού

3. Διάφορα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Ε.Α.Τ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ

 

􀀹 Παράκληση στους υπευθύνους των υπηρεσιακών μονάδων να αναρτήσουν την παρούσα στους πίνακες ανακοινώσεων προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ασφαλισμένοι.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 

Hit Counter