Όταν το αυτονόητο, γίνεται ξανά ζητούμενο

Ανακοίνωση

Παρά τις επανειλημμένες διακηρύξεις τις Διοίκησης για τις αρχές και αξίες που θα διέπουν τη νέα εταιρική κουλτούρα και θα … Περισσότερα Όταν το αυτονόητο, γίνεται ξανά ζητούμενο

Scroll Up