Καλή πρωτομαγιά

Καλή Πρωτομαγιά , αγώνες σε ολα τα επίπεδα , εργασιακά , κοινωνικά , ηθικά. Μόνο οι αγώνες και η μέγιστη συσπείρωση φέρνουν θετικα αποτελέσματα για τον εργαζόμενο ,τον απλο πολίτη και τον νέο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δίνουν πνοή και προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον!

This article was written by

Scroll Up