Περιφερειακές Συνελεύσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγραμματισμού Δράσης μας και στοχεύοντας στην εμβάθυνση της αμφίδρομης επικοινωνίας και της  ενεργής συμμετοχής   της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών μας αλλά και άλλων συναδέλφων , προγραμματίζουμε για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τη διενέργεια μίας σειράς Περιφερειακών Συνελεύσεων , οι οποίες θα καλύψουν σταδιακά όλο τα γεωγραφικά διαμερίσματα.

This article was written by

Scroll Up